Knihovna se věnuje také vzdělávání. Orientujeme se na žáky zákaldních škol. V minulém roce jsme navázali spolupráci se základními školami v okolí knihovny. Lekce informačního vzdělávání navštěvují žáci Základní školy Křídlovické a Praktické a základní školy na Vídeňské.

Lekce jsou postaveny na třífázovém vzdělávacím modelu E-U-R, metodách kritického myšlení a je při nich vždy kladen důraz na aktivitu účastníků. Téma lekcí je voleno v souladu se Školním vzdělávacím programem spolupracujících škol a po domluvě s učitelem. Žáci se například naučí dělat si poznámky z odborného textu či jak vytvořit hodnotný referát. V lekcích pokračujeme i v novém školním roce 2017/18.