Registrace

 • papírový čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 12 měsiců a umožňuje čtenáři půjčovat dokumenty pouze na dané pobočce
 • každý čtenář může mít paralerně registraci v automatizované síti a libovolném počtu neautomatizovaných poboček

Půjčování domů (absenční výpůjčka)

 • domů si knihy můžou půjčovat pouze registrovaní čtenáři
 • výpůjční lhůta je 1 měsíc
 • výpůjčky lze až 2x prodloužit, pokud na ně není další zájemce
 • prodloužit knihu můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem (viz sekce Kontakty)
 • najednou můžete mít půjčeno až 25 knih
 • půjčujeme také tématicky zaměřené batůžky

Půjčování do studovny (prezenční výpůjčka)

 • půjčování knih do prostor knihovny je možné bez registrace
 • knihy lze v knihovně číst pouze v provozní době

Rezervace dokumentů

 • knihy si můžete rezervovat osobně v knihovně
 • po přihlášení ke svému účtu v katalogu
 • nebo mailem na adrese nakrizovatce@gmail.com