spojte své cesty Na Křižovatce

Meziknihovní služby

Potřebujete dokument, který není dostupný v žádné pobočce KJM? Využijte meziknihovní výpůjční služby.

  • jak MVS objednat:

    • e-mail: mvs@kjm.cz
    • telefon: 542 532 141

  • lhůta pro vyřízení není stanovena, závisí na dostupnosti dokumentu
  • podmínky výpůjčky stanovuje knihovna, která dokument vlastní
  • zajištění služby je zdarma, za službu může být učtován poplatek za poštovné, případně poplatek za kopie (viz Ceník KJM)