Poskytování informačních služeb

Knihovna poskytuje ústní, písemné, telefonické a elektronické informace z informačních zdrojů knihovny a zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů. Knihovníci zodpovídají dotazy týkající se fondu knihovny, poskytování služeb a otázky provozního charakteru.

Kopírování a tisk

  • kopírujeme pouze z fondu KJM
  • tisk z internetu
  • cena za 1 stranu A4: 2 Kč