Registrace

Základní cena Sleva (rodinný pas nebo senior pas)
Dospělí 100 Kč 90 Kč
Studenti do 26 let 50 Kč 40 Kč
Děti do 15 let 30 Kč 24 Kč
Senioři do 75 let 50 Kč 45 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTP-P zdarma – – –
Právnické osoby 500 Kč – – –

Platby za pozdní vrácení

Povinnost platit platby z prodlení nastává dnem následujícím po ukončení výpůjční lhůty. Děti do 15 let platí platby z prodlení a upomínky ve stejné výši.

Poplatek za pozdní vrácení (1 k.j./týden) 10 Kč
Odeslání 1. upomínky 20 Kč
Odeslání 2. upomínky  20 Kč
Odeslání 3. upomínky  50 Kč