Výpůjční služby

Registrace

 • papírový čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 12 měsíců a umožňuje čtenáři půjčovat dokumenty pouze na dané pobočce
 • každý čtenář může mít paralelně registraci v automatizované síti a libovolném počtu neautomatizovaných poboček

Půjčování domů (absenční výpůjčka)

 • domů si knihy můžou půjčovat pouze registrovaní čtenáři
 • výpůjční lhůta je 1 měsíc
 • výpůjčky lze až 2x prodloužit, pokud na ně není další zájemce
 • prodloužit knihu můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem (viz sekce Kontakty)
 • najednou můžete mít půjčeno až 25 knih
 • půjčujeme také tématicky zaměřené batůžky

Půjčování do studovny (prezenční výpůjčka)

 • půjčování knih do prostor knihovny je možné bez registrace
 • knihy lze v knihovně číst pouze v provozní době

Rezervace dokumentů

 • knihy si můžete rezervovat osobně v knihovně
 • po přihlášení ke svému účtu v katalogu
 • nebo mailem na adrese nakrizovatce@gmail.com
 

 

 

Informační služby a tisk

Knihovna poskytuje ústní, písemné, telefonické a elektronické informace z informačních zdrojů knihovny a zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů. Knihovníci zodpovídají dotazy týkající se fondu knihovny, poskytování služeb a otázky provozního charakteru.

Kopírování a tisk

 • kopírujeme pouze z fondu KJM
 • tisk z internetu
 • cena za 1 stranu A4: 2 Kč

Počítače a veřejný internet

V knihovně nabízíme Wi-Fi a dva počítače s přístupem na internet s počítačem s nainstalovaným OS Linux (distribuce Xubuntu). Nebojte se vyzkoušet alternativní operační systém a poznejte jeho výhody.

Přístup k internetu je umožněn všem uživatelům bezplatně. Registrovaní čtenáři mají přístup k internetu po dobu 60 minut a veřejnost po dobu 20 minut.

Meziknihovní služby

Potřebujete dokument, který není dostupný v žádné pobočce KJM?

Využijte meziknihovní výpůjční služby.

 • jak MVS objednat:
 • lhůta pro vyřízení není stanovena, závisí na dostupnosti dokumentu
 • podmínky výpůjčky stanovuje knihovna, která dokument vlastní
 • zajištění služby je zdarma, za službu může být učtován poplatek za poštovné, případně poplatek za kopie (viz Ceník KJM)

Vzdělávací akce

Naše knihovna se věnuje přípravě lekcí informačního vzdělávání pro základní školy. V současné době spolupracujeme například s žáky a pedagogy ze Základní školy Křídlovické a Praktické a základní školy na Vídeňské.

Lekce jsou postaveny na třífázovém vzdělávacím modelu E-U-R, metodách kritického myšlení a je při nich vždy kladen důraz na aktivitu účastníků. Téma lekcí je voleno v souladu se Školním vzdělávacím programem spolupracujících škol a po domluvě s učitelem. Žáci se například naučí dělat si poznámky z odborného textu či jak vytvořit hodnotný referát.

 

Pro dětské čtenáře rovněž každoročně připravujeme Noc s Andersenem, při které si děti mohou vyzkoušet, jaké je to spát v knihovně a také se dozví řadu zajímavostí o nejrůznějších knížkách.

Dospělé čtenáře pak velice rádi uvítáme na Cestovatelských útercích, které se konají vždy jednou měsíčně v prostorách naší knihovny. Každé posezení je věnováno představení jiné země a můžete s námi procestovat téměř celý svět.

 

Další služby poskytované knihovnou

Batůžky

Batůžky a tašky jsou obdobou známých tematických kufříků. V batůžku je vždy pár knih a další předměty. Pro děti je připraven batůžek Čtyřlístku, o zvířátkách, detektivní a Hello Kitty kabelka. Dospělí si mohou půjčit  tašky o hercích a o zdravém životním stylu. Batůžky půjčujeme zdarma a bez kauce všem registrovaným uživatelům.

doprava

Mystery knihy

Mystery knihy jsou publikace zabalené v obálce a na ní se nachází návodné popisky. Mystery knihu si čtenář může vypůjčit a až doma zjistí, o jakou knihu se jedná. Mystery knihy jsou půjčovány jako běžné knihy z fondu.

Geocaching.

Díky tomu, že je Brno druhé největší město v naší republice, se zde můžeme setkat se stovkami kešek různých druhů i velikostí, mnohdy na neobvyklých místech. Od začátku října se s jednou z kešek můžete setkat i u nás v knihovně Na Křižovatce. Tato keška patří do série kešek v knihovnách Jiřího Mahena. Ale víc zatím neprozradíme.

Na naší kešku se můžete dostat z následujícího odkazu: 

http://www.geocaching.com/geocache/GC4MG3G_mahenka-na-krizove

Tak neváhejte a přijďte k nám začít hrát tuto celosvětově oblíbenou hru!

Druhá šance pro knihy

Zapojili jsme se také do projektu KJM s názvem Druhá šance pro knihy. Přečetli jste dobrou knihu, ale nemáte pro ni doma na polici místo? Dejte ji do knihovny, aby si našla cestu k další čtenářům. Knihy můžete vkládat do speciálního boxu, který je umístěn přímo v knihovně Na Křižovatce.

Dejme časopisům druhou šanci

Odebíráte pravidelně nějaký zajímavý časopis a po přečtení ho dáváte do sběru? Nabídněte jej knihovně, kde v něm může listovat mnoho dalších čtenářů. Abyste k nám časopis nenesli zbytečně, konzultuje vaši nabídku na e-mailu krizova@kjm.cz.