spojte své cesty Na Křižovatce

Pro knihovny

Publikace

kniha-infovzdelavaniKateřina Rovná, Lenka Pavlíková, Pavla Macháčková
Informační vzdělávání: inspirace z Křižovatky

Publikace je výstupem týmu, který v rámci předmětu Aplikovaný seminář připravoval vzdělávací akce pro Knihovnu Na Křižovatce. Text obsahuje zkušenosti s pořádáním akcí, přehled vybraných metod kritického myšlení využitých v lekcích a k dispozici je také popis několika vzdělávacích aktivit, které lze převzít i do jiných knihoven.

Citace: ROVNÁ, Kateřina, Lenka PAVLÍKOVÁ a Pavla MACHÁČKOVÁ. Informační vzdělávání: inspirace z Křižovatky [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, 2013 [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: http://nakrizovatce.knihovna.cz/pro-knihovny

Stáhnout