spojte své cesty Na Křižovatce

Výsledky hlasování a ohodnocení návrhů přestavby

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v Knihovně Jiřího Mahena slavnostní vyhlášení výsledků hlasování veřejnosti o ideový návrh přestavby pobočky KJM – Knihovny Na Křižovatce. Soutěžily 4 studentské týmy, vítězem se s počtem 59 hlasů stal tým zástupců Fakulty architektury, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity a KISKU s názvem projektu „Mezi řádky.“

Za přítomnosti studentů, vyučujících a zástupců KJM, pozvaných hostů i veřejnosti předala ředitelka knihovny Libuše Nivnická zástupcům vítězného týmu dary a upomínkové předměty KJM. Zmínila výhody meziuniverzitní a nastínila možnost i mezinárodní spolupráce s knihovnou v Polsku.

Celkem hlasovalo 236 zástupců veřejnosti. Návrhy je možné vidět zde.

Pro realizaci návrhu bude nutné získat podporu veřejnosti – obyvatel s trvalým bydlištěm ve městě Brně, v rámci participativního rozpočtu města, hlasování bude probíhat v listopadu 2017.

Děkujeme všem za podporu.

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.